Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

Polityka Prywatności

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis sponsoreczka.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników(sponsorki, sponsora, sponsorów) oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

    Użytkownik korzystając z Serwisu pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zadecyduje inaczej i pod warunkiem, że stosuje się do zasad i Regulaminu obowiązującego w Serwisie. Serwis nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych.

Poprzez akceptacje regulaminu Użytkownik wyraża swoją wyraźną zgodę na wykorzystywanie przez nas oraz naszych partnerów (zewnętrznych i wewnętrznych) zebranych danych w celach marketingowo-promocyjnych, statystycznych analizy sposobu jego użytkowania Serwisu i dostosowanie spersonalizowanego przekazu, oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

Serwis zbiera i przetwarza dane uzyskane z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, informacje zawarte w logach systemowych, informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Wykorzystuje narzędzia gromadzenia danych, takie jak „ciasteczka” (cookies).

Serwis oraz partnerzy Serwisu mogą wykorzystać otrzymane dane w celach rozliczeniowych, kontaktowych, marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa, podwyższenia funkcjonalności Serwisu i usług, które oferujemy.

Serwis nie może zagwarantować, że wszystkie prywatne wiadomości przekazywane Użytkownikowi lub przez Użytkownika, a także inne informacje natury prywatnej, nie zostaną nigdy ujawnione w sposób nie ujęty opisem w treści niniejszych zasad.

Serwis może zachowywać wiadomości przesłane do naszego serwisu e-mailem, pocztą, lub w inny sposób.

Serwis nie ma dostępu i nie przechowuje danych kart kredytowych Użytkowników, którymi dokonano opłaty za Usługi w Serwisie.

cum plus+ 468x60

      Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis sponsoreczka.pl problemów ochrony prywatności w Internecie. Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie.

       Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

    Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Serwis sponsoreczka.pl deklaruje:

  • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

 

             W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

     Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

       Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia lub kontaktu sponsorki). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania albo pragną dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: info@sponsoreczka.pl.