Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Regulamin

§1. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu sponsoreczka.pl Regulamin opisuje prawa i obowiązki użytkowników.

§2. Definicje:

Serwis – serwis społecznościowy, mieszczący się pod adresem http://sponsoreczka.pl
Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie.
Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się miejsce w serwisie, w którym każdy użytkownik może wprowadzić czy modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia bądź wprowadzać nowe.
Profil – miejsce w serwisie dostępne pod adresem www.sponsoreczka.pl.
Nazwa Profilu/Loginu – jest niepowtarzalną nazwą użytkownika, jaka została przez niego stworzona podczas rejestracji.
Głos – ocena wystawiona drugiemu użytkownikowi poprzez pierwszego użytkownika płci przeciwnej.
Komentarz – pisemna opinia na temat profilu użytkownika wystawiona poprzez innego użytkownika
Prywatna Wiadomość – wiadomość wysłana użytkownikowi przez innego użytkownika
Czarna Lista – lista osób stworzona przez użytkownika, które nie będą mogły komentować i wysyłać wiadomości prywatne do danego użytkownika.
Ban– kara nałożona na użytkownika, który złamał zasady regulaminu.

§3. Rejestracja

3.1. Rejestracja w serwisie jest darmowa i polega na poprawnym wypełnieniu formularza.
3.2. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała regulamin.
3.3. Dokonując rejestracji w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
3.4. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację na profilu użytkownika.
3.5. Rejestrując się w serwisie gdzie są sponsorki użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
3.6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez serwis w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

§4. Konto

4.1. Konta nie użytkowane przez długi okres, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
4.2. Dostęp do konta realizowany jest poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła Użytkownika.
4.3. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika regulaminu, jego konto może zostać zablokowane.
4.4. Z konta korzystać może tylko i wyłącznie użytkownik, który utworzył konto, zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
4.5. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia swojego konta w serwisie sponsoreczka.pl. W przypadku chęci likwidacji konta w serwisie prosimy o kontakt z administratorem serwisu. ( podając dane użyte podczas rejestracji: nazwa użytkownika i adres e-mail użyty przy rejestracji)

§5. Zdjęcia

5.1. Zdjęcia muszą przedstawiać użytkownika(sponsorki, sponsorzy ). Zabrania się umieszczania na zdjęciach innych osób.
5.2. Wstawiając zdjęcie do serwisu, użytkownik oświadcza, iż: posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
5.3. Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznej lub treści obraźliwej dla innych użytkowników.
5.4. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć, bez wcześniejszego informowania..
5.5. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik

§6. Dane osobowe i polityka prywatności

6. 1.Użytkownik z chwila rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
6.2.Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.3.Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora
serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej
jakości świadczonych usług.
6.4.Rejestrując się w serwisie sponsoreczka.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach
cum plus+ 468x60
marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.
6.5.Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego,
numeru telefonu i zdjęć przez sponsoreczka.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych
przez sponsoreczka.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
(Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
6.6Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez Użytkownika poprzez
przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
(Dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy)
6.7.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji jeżeli uważa to za słuszne. Dotyczy to miedzy innymi
profilów użytkowników, grup, zdjęć oraz wszelkich innych danych dodanych przez użytkowników.
Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania użytkowników o usunięciu tych danych oraz
powodów dla których to zrobił.
6.8.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu
prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.
6.9.W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w
formularzu rejestracyjnym, Administrator sieci ma prawo podjąć następujące czynności:
◦wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych
◦natychmiastowego usunięcia konta do momentu wyjaśnienia sprawy.
6.10.Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny, były przekazywane podmiotom współpracującym z
sponsoreczka.pl

§7. Komentarze

7.1. Użytkownik może pisać komentarze innym użytkownikom.
7.2. Użytkownik może usunąć komentarze napisane przez innych.
7.3. Zabrania się używania wulgarnego języka oraz obrażania innych w komentarzach.

§8. Prywatne wiadomości

8.1. Użytkownicy mogą wysyłać prywatne wiadomości innym użytkownikom.
8.2. Adresat wiadomości zostaje poinformowany przez serwis o nowej prywatnej wiadomości.
8.3. Użytkownik może posiadać maksymalnie 30 wiadomości prywatnych w skrzynce odbiorczej.
8.4. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby wiadomości w skrzynce odbiorczej, wiadomości nadal są adresowane do użytkownika, jednak nie ma możliwości ich odczytania bez uprzedniego usunięcia odpowiedniej liczby wiadomości otrzymanych wcześniej.
8.5. Zabrania się wykorzystywania prywatnych wiadomości do rozsyłania reklam, oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

§9. Reakcje na nieprzestrzeganie regulaminu

9.1. W przypadku wykrycia naruszenia regulaminu przez użytkownika, moderator może podjąć stosowne kroki takie jak:
a)     pouczeniu użytkownika o obowiązku przestrzegania regulaminu
b)     zbanowania konta na nieokreślony czas
c)      usunięcie konta.

§10. Zmiany w regulaminie

10.1. Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
10.2. Użytkownik ma obowiązek znać aktualny regulamin.
0f429b6ef7
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer%2Femc2pdc-admin.php
6b062e857b
5003
1
Akceptuj
Odrzucam
http://google.ca
1

Sponsoreczka.pl

Strona tylko dla dorosłych

Strona zawiera materiały o charakterze erotycznym przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Jeżeli jesteś niepełnoletni/a lub nie chcesz oglądać tego typu materiałów niezwłocznie opuść tę stronę.

Akceptuj Odrzucam